Privacyverklaring - Ephlam Design

Website | Logo | Stijl
Nederlands - Deutsch
Ga naar de inhoud

Privacyverklaring

Terug
ephlam.com is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens
Adres: J. Beugels – Lukasstr. 20b – 50823 Köln
Telefoonnummer: +49 22116928658
Website: http://ephlam.com
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 12-09-2019.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Ephlam.com verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u deze zelf aan ons verstrekt.
Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
Ephlam.com verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u toestemming heeft gegeven of voor de uitvoering van een overeenkomst. Dit doen wij voor de volgende doeleinden:
• De levering van onze diensten.
• Verzenden van facturen, offertes en andere commerciële documenten.
• Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
Daarnaast verwerken wij ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Ephlam.com neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Gegevens bewaren
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn er gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.
Verstrekking aan derden
Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is en u daar toestemming voor hebt gegeven.

Cookies
Ephlam.com gebruikt alleen technische cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en bijvoorbeeld voorkeursinstellingen worden opgeslagen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Bij het gebruik van onze website worden de volgende cookies geplaatst:
Analytische cookies
Analytische cookies stellen ons in staat om het websitebezoek te meten. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze website wordt gebruikt, naar welke informatie bezoekers op zoek zijn en welke pagina’s het meest worden bezocht. Hierdoor weten we welke website onderdelen populair zijn en op welke plekken we onze website kunnen verbeteren. We analyseren en verbeteren de website continu om de ervaring voor bezoekers zo prettig mogelijk te maken. De statistieken die we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door natuurgeneeskunde-beek.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ephlam.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren binnen vier weken, op uw verzoek.
Wij willen u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Web Fonts
Onze website gebruikt voor de uniforme weergave van lettertypes zogenoemde Web Fonts die door Google beschikbaar worden gesteld. Bij het opvragen van een site laadt uw browser de benodigde Web Fonts in uw browsercache om teksten en lettertypes correct weer te kunnen geven. Indien uw browser Web Fonts niet ondersteunt, wordt een standaard lettertype van uw computer gebruikt.
Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google: https://www.google.com/policies/privacy/
CONTACT
IMPRESSUM
J. Beugels
Lukasstrasse 20b - 50823 Köln
Tel: +49(0)221 16823897
PRIVACYVERKLARING
Klik hier voor meer informatie over de manier hoe ik omga met uw persoonlijke gegevens
Ephlam Design
Terug naar de inhoud