Wijzerplaten - EPHLAM Gedichten & Proza - Jo Beugels

EPHLAM
GALERIJ
Title
Ga naar de inhoud
EPHLAM
GALERIJ
Wijzerplaten
Wijzerplaten
en andere ongerijmdheden
Boekstaven
 
Om op verhaal te komen en het geschrevene enigszins leesbaar te houden, is met ongerijmdheden dit lang relaas kort gemaakt, waardoor het ongebonden en reeds uitgelezen te boek gesteld worden kan.

Ezelsoor
Daar het wel zo handig is te weten waar men gebleven is, zo even pagina tweehonderdentien van een luisterend ezelsoortje voorzien.
Wijzerplaat
Reistijd

Bahnhof Leipzig
Schrijven
Woorden maken zin, wat in dit geval heel toepasselijk is, vooral als het dan ook nog leesbaar blijkt en iemand er misschien zelfs wijs van wordt.

Plagiaat
Morgen lezen wat vandaag op schrift wordt gesteld is, mits de lezer ook als schrijver aangemerkt worden kan, een onbevredigende aangelegenheid, niet in de minste plaats daar de inhoud al in grote lijnen bekend is, maar ook de niet geringe kans dat de kwaliteit van het geschrevene tot een teleurstelling leidt. Vandaar het besluit dan maar vandaag al te lezen wat morgen geschreven worden zal, hetgeen pardoes tot plagiaatbetichting leidt, ofschoon nog niet met zekerheid te stellen is of in dit geval de schrijver ook de lezer geweest is.
Wijzerplaat
Tijdgeest


The ghost and the clock
Pandemie
Ten tijde van gebrek aan schrijfmaterialen die, als gevolg van een virale pandemie, niet meer aangeschaft kunnen worden middels een vertrouwd bezoek aan de winkel voor kantoorbenodigdheden, is men genoodzaakt het niet te beschrijven papier te vervangen door een digitaal tekstverwerkingsveld, dat naar ik moet toegeven een ongekende reeks aan voordelen biedt, helaas ten nadele van de papierverkoper die nu zijn gehele onbeschreven voorraad aan de straatstenen niet meer kwijten kan, evenals de inkt voor de kroontjespen die nu geheel overbodig en ongeletterd op de voorraadplank staan blijft.

Stapje terug
Soms is het verstandig een stapje terug te doen om niet al ruim voor de afgesproken tijd weer thuis te zijn, hetgeen onverhoopt daartoe leiden kan jezelf tegen te komen omdat je op dit vroege uur nog niet vertrokken bent.
Wijzerplaat
Steentijd


Steentijd
Hemels
Wanneer ook licht het zwarte gat vanwege de enorme zwaartekracht niet ontsnappen kan, moet het daar verblindend wit zijn.

Zwart gat
Een punt in de ruimte waar tijd niet existeert kan onmogelijk zichtbaar zijn door onze op tijdlijn geplaatste aardse hemelkijkers met beperkte levensduur.
Wijzerplaat
Regentijd


regentijd
Terug naar de inhoud